Browsing Category

ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲೆ

ಆಧಿಪರ್ವ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ 20 ವಿದ್ಯೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪರಾಭವಗೊಂಡವರು ಯಾರು?

ದ್ರೋಣನಿಗೆ ತಾನು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದ ಬಾಲಕರ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ರಾಜಕುಟುಂಬದ ಹಾಗೂ ಪುರಜನರ ಎದುರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಕಾಲ

ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಎಂಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ! ಮತ್ತೆ ಜ್ವಲಿಸಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಂಗಕೃತಿಗಳು

ಗಿರೀಶ ಕಾರ್ನಾಡ್‌ರು 1938  ಮೇ 19 ರಂದು  ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಥೇರಾನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ತಂದೆ ಡಾ|ರಘುನಾಥ್ ಕಾರ್ನಾಡ್, ತಾಯಿ ಕೃಷ್ಣಾ