Browsing Category

ಯೋಜನೆ-ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಅರಣ್ಯ ನಾಶಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಸಮಗ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಸಿ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಮಗ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಯತ್ತಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲ

ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆ: ಕೇವಲ ಮೂರು ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ

ನೀವು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭೂ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಅಡವಿಡದೇ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್