ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದಿವಾಲಿ ಉಡುಗೊರೆ

5,900

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ದರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇ 12 ರ ಬದಲು ಸರ್ಕಾರ ಶೇ 5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವ್ದೇಕರ್ ​​ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವು 50 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ್ತು 65 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ‘ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆ’ ಎಂದು ಜಾವ್ದೇಕರ್ ​​ಬಣ್ಣಿಸಿದರು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸವು 16,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೊರೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಇದು ಮೊದಲ ಟಿ

Leave A Reply

Your email address will not be published.