ಆಸ್ತಿ’ಗಿಂತ್ಲೂ ಅಧಿಕ ಹಣವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಉದ್ಯಮಿ

5,919

ವಿಪ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ ಜಿ ವಿಶ್ವದ ದಿಗ್ಗಜ ಟೆಕ್ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಗಳಲ್ಲೊಬ್ರು. ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಿಂದಾಗಿಯೂ ಪ್ರೇಮ್ ಜಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯಾಗಿರೋ ಅವರು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್, ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್ಸ್ ರಂತಹ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾರೆ.

ಭಾರತದ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಟೆಕ್ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಗಳಲ್ಲೊಬ್ಬರಾಗಿರೋ ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ ಜಿ, ಉಳಿದ ಸಿರಿವಂತ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರೇಮ್ ಜಿ ನೀಡಿರೋ ಕೊಡುಗೆ 1,48,925 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ಅವರು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿರೋ ಮೊತ್ತ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಹೊಂದಿರೋ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಸ್ತಿಗಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ ಜಿ 1,17,100 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೌಲ್ಯ ಶೇ.22ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.