ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ದೆವ್ವದ ಮುಖವಾಡ ಬಳಕೆ !

5,684

ಯು.ಕೆ- ಸೆಂಟ್ ಬ್ರುಟೆಲ್ಸ್ : ದೆವ್ವದ ಮುಖವಾಡದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸಿಡ್ ಎಸೆಯುವುದು ಸೆಂಟ್ ಬ್ರುಟೆಲ್ಸ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸಿಸಿ ಟಿ.ವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವಿಗ್ ಮತ್ತು ದೆವ್ವದ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಎಂದು ಗ್ಲೌಸೆಸ್ಟರ್ಶೈರ್ನ ಅರಣ್ಯ ಅರಣ್ಯದ ಸೇಂಟ್ ಬ್ರೈವೆಲ್ಸ್ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪೋಲೀಸರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಪರಾಧಿಯ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೆವ್ವದ ಮುಖವಾಡ ಬಳಸಿದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿನಾ ಅಥವಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೆವ್ವಾನ ಎಂಬಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ.

ಸಮಗ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್

Leave A Reply

Your email address will not be published.